• બોર્ડ પરીક્ષા સેન્ટરોનાં 6489 વર્ગખંડોના CCTVમાં ચકાસણી
  ગુજરાત 18-3-2023 12:06 PM
  • અમદાવાદ શહેર- ગ્રામ્યમાં સીસીટીવી ફૂટેજની નિરીક્ષણ કામગીરી
  • શંકાસ્પદ લાગતા કેસને તારવીને બોર્ડને મોકલાશે
  અમદાવાદ

  અમદાવાદ શહેરમાં બોર્ડ પરીક્ષા સેન્ટરમાં સીસીટીવીમાં હવે ચકાસણી કરવામાં આવનાર છે. જેથી કોઇ ગેરરીતિ હશે તો સપાટી પર આવી જશે. શંકાસ્પદ કેસ તારવીને બોર્ડ઼ને મોકલી દેવામાં આવશે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ અમદાવાદ શહેર-ગ્રામ્યના બોર્ડની પરીક્ષા સેન્ટરોમાં લાગેલ 6489 વર્ગખંડોના સીસીટીવી ચેક કરાશે. જેમાં બોર્ડની પરીક્ષા સેન્ટરોમાં ગોઠવાયેલા CCTV ફૂટેજની હવે ચકાસણી શરૂ થશે. શહેરના ત્રણ અને ગ્રામ્યમાં બે સેન્ટરો પરથી શુક્રવારે ચકાસણીનો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે. ચકાસણી સમયે શંકાસ્પદ લાગતા કેસને તારવીને બોર્ડને મોકલાશે.

  ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ ચાલી રહી છે. ત્યારે હવે અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામ્યમાં સીસીટીવી ફૂટેજની ચકાસણીનો પ્રારંભ આરંભ કરવામાં આવ્યો છે. પરીક્ષા દરમ્યાન તમામ વર્ગખંડોમાં સીસીટીવી લગાવવામાં આવેલા છે અને તેની સીડી તૈયાર કરીને જિલ્લા કક્ષાએ મોકલવામાં આવે છે. ત્યારે ગ્રામ્યમાં બે સેન્ટરો પર ચકાસણી ચાલી કરી હોવાનું જાણવા મળ્યુ છે. આ ફૂટેજમાં શંકાસ્પદ કેસને અલગ તારવીને બોર્ડને મોકલવામાં આવશે.

  અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામ્યમાં આવેલ કુલ 6489 વર્ગખંડોમાં લગાવેલ સીસીટીવી ફૂટેજની ચકાસણી કરવામાં આવશે. જેમાં અમદાવાદ શહેરમાં ઘોરણ 10ના 2009, ઘોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના 1193 અને સાયન્સના 482 મળી કુલ 3684 વર્ગખંડોના ફૂટેજની ત્રણ સેન્ટર પરથી ચકાસણી કરાશે. જ્યારે ગ્રામ્યમાં ધોરણ 10ના 1579, ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના 909 અને સાયન્સના 317 વર્ગખંડો મળી કુલ 2805 વર્ગખંડોના ફૂટેજની ચકાસણી બે સેન્ટર પરથી કરવામાં આવશે.
અન્ય સમાચારો...
Image
કોફીનો સૌથી મોટો કપ 18,000 લિટરથી વધુ હતો.
image
કેટલાક લોકો સવારે કોફીના કપ વિના કામ કરી શકતા નથી. જો કે, અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા કપ કોફીનું સેવન કોઈ કરી શક્યું નથી, જે 18,012.07 લિટર હતું. 2018 માં વર્લ્ડ રેકોર્ડની કમાણી કરીને, કોફી એક કપમાં આવી જે 3.36 મીટર ઉંચો અને 3 મીટર વ્યાસનો હતો. તેને બનાવવામાં આખો મહિનો 22 લોકોને લાગ્યો!